دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶


  • نقطه جوش مس
نام کالا : دستگاه جوش CO2
توضیحات:

 

قابليت هاي ويژه دستگاه جوش CO2 :

  • قابليت تشخيص اتوماتيك ولتاژ
  • قابليت تست گان جوشكاري
  • صفحه نمايش ديجيتال
  • داراي مدار تقويت جريان
  • سيستم قرقره خروج اتوماتيك سيم از قرقره
  • داراي سيستم يك سو كننده گرما
  • تنظيم مشخصات جوش
  • فرم دهنده عالي در محل جوش
  • كار كرد با برق 3 فاز 380 ولت