نکته 1 : برای به روز رسانی بایستی حتما نسخه نرم افزاری دستگاه برابر یا بالاتر از 0.0.33 باشد.
نکته 2:حتما قبل از به روز رسانی فیلم نحوه به روز رسانی و تنظیمات بعد از بروز رسانی را مشاهده نمایید  فیلم آموزشی به روزرسانی
نکته 3: حتما توجه داشته باشید رقم اول سمت چپ نسخه فعلی دستگاه شما با رقم اول نسخه ای که قصد دانلود آن را دارید برابر باشد.

نکته 4: مدل دستگاه شما همان رقم اول سمت چپ نسخه فعلی شما می باشد به طور مثال اگر نسخه فعلی شما 0.1.88 باشد مدل دستگاه شما صفر است.

نسخه 91  <<اصلاحیه 2 >>  اکنون در دسترس است !

مراحل به روز رسانی  : پس از دریافت فایل مراحل زیر را انجام دهید

1. دستگاه را خاموش کنید و رم را از دستگاه خارج کنید و با رم ریدر به کامپیوتر متصل کنید
2. محتویات رم را پاک یا فرمت کنید.
3 .فایل دریافتی را از حالت فشرده خارج نموده  و محتویات آن را داخل رم کپی کنید
4. رم را داخل دستگاه قرار دهید
5. دستگاه را روشن کنید و تا پایان عملیات منتظر بمانید (پس از پایان عملیات دستگاه به صورت خودکار روشن خواهد شد )