فیلم های آموزشی

تعریف کلید و ریموت

تعریف ریموت bcm خودروی رانا با دستگاه xcar

نحوه تعریف سوئیچ خودروی 206 با دستگاه xcar

نحوه تعریف کلید زیمنس cim با دستگاه xcar