توجه:

1-حتما صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار دهید.

2-در وارد کردن شماره سریال دقت فرمایید.

3-کدها را از سمت چپ وارد نمایید.

شماره سریال
کد اعتبار (اعداد را از بالا به پایین وارد کنید)