نمایش دادن همه 7 نتیجه

بالانس دیجیتالی پولی مدل PL-1100

41.500.000 تومان
Start/Stop اتوماتیک عیب یابی خودکار کالیبراسون خودکار قابلیت بالانس کلیه رینگ ها دارای کاور حفاظتی ماکسیمم وزن چرخ 65 کیلوگرم

بالانس دیجیتالی پولی مدل PL-1150

41.500.000 تومان
Start/Stop اتوماتیک عیب یابی خودکار کالیبراسون خودکار قابلیت بالانس کلیه رینگ ها دارای کاور حفاظتی ماکسیمم وزن چرخ 65 کیلوگرم

بالانس دیجیتالی PMOTOR مدل PM408

41.500.000 تومان
ماکسیمم وزن چرخ 65 کیلوگرم Start/Stop اتوماتیک عیب یابی خودکار کالیبراسیون خودکار قابلیت بالانس کلیه رینگ ها دارای کاور حفاظتی

بالانس دیجیتالی PMOTOR مدل PM308

41.500.000 تومان
ماکسیمم وزن چرخ 65 کیلوگرم Start/Stop اتوماتیک عیب یابی خودکار کالیبراسیون خودکار قابلیت بالانس کلیه رینگ ها دارای کاور حفاظتی