فیلم های آموزشی

به روز رسانی و اتصال به اینترنت دستگاه دیاگ ایکس کار

به روز رسانی دستگاه xcar

اطلاعات تکمیلی مربوط به بروز رسانی دستگاه xcar

اتصال xcar به اینترنت و کارایی های آن

دریافت کد اعتبار بواسطه QR کد با دستگاه xcar