فیلم های آموزشی

به روز رسانی و اتصال به اینترنت دستگاه دیاگ ایکس کار

به روز رسانی دستگاه xcar (دیاگ)

پیکربندی و راه اندازی صفحه لمسی دستگاه xcar (دیاگ)