فیلم های آموزشی

به روز رسانی و اتصال به اینترنت دستگاه دیاگ ایکس کار

به روز رسانی دستگاه xcar (دیاگ)

اطلاعات تکمیلی مربوط به بروز رسانی دستگاه xcar (دیاگ)

اتصال xcar به اینترنت و کارایی های آن

دریافت کد اعتبار بواسطه QR کد با دستگاه xcar (دیاگ) پردازش موتور